Cene

 

Odrasli - grupa

Vrsta kursa - grupa

Broj časova

Trajanje

Cena

Mesečno

Standardni kurs

32

90min

16.000

4.000

Kurs gramatike

24 90min 13.800 4.600

Poslovni kurs

32

90min

19.200

4.800

Kurs konverzacije

24 60min
 
13.800
 
 
4.600
 

Serbian for foreigners

32 90min 34.400 8.600

Priprema za FCE, CAE, IELTS, GOEHTE

16-48 90min    

Priprema za DELE, CELI, CILS

16-48 90min    

Odrasli-poluindividualno-dvoje u grupi

Poluindividualni časovi
dvoje u grupi

Broj časova

Trajanje

Cena za
4 termina
po polazniku

Cena - po polazniku po času

Standardni kurs

-

90min

4.800

1.200

Konverzacija

- 60min 4.000 1.000

Poslovni

- 90min 5.200 1.300

Poslovna konverzacija

- 60min 4.800 1.200

Priprema za FCE, CAE, GOEHTE, CELI, CILS, DELE

2-6 meseci 90min 5.600 1.400

Priprema za prijemni ispit

2-6 meseci 90min 5.600 1.400
         
 

Odrasli-individualni časovi

Individualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Standardni kurs

90min 1.600

Konverzaciija

60min 1.400

Poslovni kurs

90min 1.700

Poslovna konverzacija

60min 1.500

Serbian for foreigners

90min 1.800

Pripreme za FCE, CAE, IELTS, GOEHTE, DELE, CELI, CILS

90min 1.800

Pripreme za prijemni ispit

90min 1.800

Skype

90min 1.800

 

Dečiji kursevi

- popust na drugo dete 20%

- za dete koje pohađa dva kursa, popust na drugi kurs 20%

Vrsta kursa - grupa

Broj časova

Trajanje

Cena

Mesečno

Dečiji - (predškolski i osnovna škola)

68

45min

30.600

3.400
(9 rata)

Kurs koji prati školsko gradivo - osnovna škola

34

45min

18.000

2.000 
(9 rata)

Teen kurs - srednjoškolci

68 60min 34.000 3.800
(9 rata)

Pripreme za prijemni

4-6 meseci 90min - 5.600

 

Dečiji kursevi-poluindividualno-dvoje u grupi

Poluindividualni časovi
dvoje u grupi

Broj časova

Trajanje

Cena-Mesečno

Cena - po polazniku

Dečiji - (predškolski i osnovna škola)

68

45min

4.600
(9 rata)

41.400
(ceo kurs)

Kurs koji prati školski gradivo

34

45min

2.600
(9 rata)

23.400
(ceo kurs)

Teen kurs - srednjoškolci

68 60min 5.200
(9 rata)
46.800
(ceo kurs)
Standardni čas   45min   700
(po času)

Standardni čas

 

  60min   900
(po času)

 

Dečiji kursevi-individualni časovi

Individualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Standardni čas

45min 1.000

Standardni čas

 

60min 1.300

Standradni čas

 

90min 1.600