Priprema za DELE

DELEDELE ( Diploma de Español como Lengua Extranjera ) zapravo znači Diploma španskog kao stranog jezika i jedina je međunarodno priznata diploma. Ova diploma je neophodna ako planirate da studirate ili konkurišete za stipendiju u Španiji ili Hispanskoj Americi ili planirate poslovne aktivnosti u nekoj od ovih zemalja.

Pripreme za ovaj ispit su intenzivne i zahtevne. Ispit se sastoji iz četiri ili više delova što znači da obuhvata sve jezičke veštine (Razumevanje slušanog teksta, razumevanje pisanog teksta, konverzacija tj. usmeno izražavanje i pisano izražavanje).  

Kandidat sam bira nivo ispita koji želi da polaže u skladu sa svojim znanjem i potrebama.

Polaganje se organizuje dva puta godišnje, u maju i oktobru.

Postoji 6 nivoa DELE ispita

  • Diploma A1
  • Diploma A2
  • Diploma B1
  • Diploma B2
  • Diploma C1
  • Diploma C2

Testiranja za A1 i A2 diplome  se sastoji iz četiri dela: razumevanje teksta, razumevanje slušanog

teksta, pismeno izražavanje i konverzacija.

Testiranje za B1 i B2, kao i za C1 i C2 diplome se sastoji iz sledećih delova: razumevanje teksta,

pismeno izražavanje, razumevanje slušanog teksta, test gramatike i vokabulara, konverzacija.

Vrsta kursa

Broj časova

Trajanje

Cena

Priprema za DELE

8

90min

7.700
5.700

Priprema za DELE - poluindividualni (dvoje u grupi)

-

90min

1.200
(po polazniku)

 

Individualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Individualni čas - priprema za DELE

90 minuta 1.800 dinara