Kursevi

Škola organizuje kurseve engleskog, španskog, italijanskog, nemačkog, turskog, francuskog, ruskog i srpskog jezika.

Kursevi se razvrstavaju po nivoima znanja, uzrasta i potrebama polaznika.

Svi polaznici koji nisu apsolutni početnici pri upisu rade ulazni test na osnovu kojeg se određuje njihov nivo znanja. Testiranje se obavlja u školi i besplatno je. Na osnovu rezultata testa i konsultacija sa polaznikom određuje se grupa koja je za njega najadekvatnija.

Na kraju svakog kursa polaznici polažu ispit, i oni koji nisu propustili više od 20% ukupnog fonda časova dobijaju sertifikat Centra o položenom ispitu.

Kursevi su u skladu sa zajedničkim okvirima saveta evrope. Common European Framework

 

Standardni kurs

Namenjen je onima koji žele da jezik uče postepeno i na taj način ostvare najbolje rezultate. Traje dva semestra, a jedan semestar traje tri i po meseca, odnosno 32 termina. Održava se dva puta nedeljno u trajanju od po dva školska časa (90 minuta).

Poslovni engleski

Engleski jezik je već godinama internacionalni jezik poslovanja, politike i trgovine. Kurs poslovnog engleskog vas uči poslovni i marketinški vokabular koji je neophodan za obavljanje različitih zadataka u kancelariji, poslovnu korespondeciju, veštinu pregovaranja, poslovne prezentacije, vođenje sastanka, pismeno izražavanje i mnoge druge stvari koje povećavaju Vaše šanse da pronađete posao u zemlji ili inostranstvu.

Intenzivni kurs

Za sve one kojima je potrebno da u što kraćem roku savladaju jezik i da uspešno njime vladaju. Trajanje kursa zavisi od učestalosti časova, koji se održavaju od tri do pet puta nedeljno u skladu sa potrebama polaznika.

Individualni

Za one koji se bolje snalaze sami nego u grupi. Koji žele da program bude prilagođen isključivo njihovom vremenu, nivou i tempu rada. I trajanje i učestalost zavisi od polaznika.

Konverzacijski  kurs

Za one koji već poseduju znanje jezika i žele da usavrše veštinu govora. Kurs traje dva meseca. Održava se dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Vikend kurs

Za one koji tokom nedelje nemaju vremena da se posvete učenju jezika spremili smo kurseve čiji se časovi održavaju vikendom. Traju četiri školska časa, odnosno tri sata. Spremite se za jezički maraton u kome su svi pobednici.

Kursevi za decu

Kroz igre, pesme i kreativno izražavanje deca će naučiti da vole jezik koji uče, i usvojiće mnoge reči i izraze uživajući u učenju. Družićemo se dva puta nedeljno po 45 minuta. Roditeljima će biti omogućeno da prate aktivnosti koje su odrađene na času kroz materijal koji će biti podeljen deci. Biće objašnjeni izrazi i fraze koje su tog časa obrađene kako bi roditelji imali uvid u program kursa, kao i domaći koji deca treba da urade.

Kurs koji prati školsko gradivo

Ako vam treba pomoć oko savlađivanja školskog gradiva nudimo vam kurs koji će pratiti vaš rad na času. Nemojte se obeshrabrivati teškim gradivom, zajedno ćemo prevazići sve problema koje imate u školi i spremiti se za kontrolne zadatke. Sastajemo se tokom cele školske godine dva puta nedeljno.

Pripreme za upise i ispite na fakultetima

Organizujemo priprema za upis na Filološki fakultet, kao i pripreme za ispite na svim fakultetima gde se uči neki od jezika iz naše ponude. Pripreme se organizuju u vidu individualnih časova ili grupe od dva do pet polaznika koji se spremaju za isti ispit. Trajanje i učestalost održavanja časova prilagodićemo vašem tempu učenja i savladavanja gradiva. Nemojte dozvoliti da vam propadne još jedan rok. Dođite kod nas da na vreme počnemo sa spremanjem i položimo ispit.

Kursevi za firme

Ako želite da poboljšate znanje jezika vaših zaposlenih za vas smo organizovali kurseve poslovnog engleskog jezika. Apsolutno će biti prilagođeni vašim potrebama i oblasti delovanja. Časovi se održavaju u prostorijama centra ili u vašoj firmi, u zavisnosti od dogovora. Intenzitet i učestalost časova ćemo u potpunosti usaglasiti sa vašim potrebama i pronaći ćemo ritam koji najviše odgovara vašem učenju.

Prirpema za DELE(diploma español lengua extranjera )

Prirpema za DELE(diploma español lengua extranjera )

Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Namenjena je onima kojima španski nije maternji jeziki i jedina je međunarodno priznata diploma. Izdaje je Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta kraljevine Španije.

Ispit se organizuje dva puta godišnje (u maju i novembru) u Institutu Servantes u više od sto zemalja širom sveta.

Priprema FCE

Priprema FCE  First Certificate in EnglishFirst Certificate in English je Kebridžov ispit koji odgovara višem srednjem nivou, odnosno B2 nivou po Zajedničkom okviru Saveta Evrope. Posedovanje ovog sertifikata je internacionalno priznato i otvara vrata kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 

 

Priprema CAE

Priprema CAE  Certificate of Advanced EnglishCertificate of Advanced English je prvi od dva najviša nivoa Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Godišnje ga polaže više od 60000 kandidata u preko 60 zemalja. Priznat je u zemlji i inostranstvu.

 

Priprema CPE

Priprema CPE  Certificate of Proficiency in English

Certificate of Proficiency in English je najviši nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Priznat je skoro na svim univerzitetima u Velikoj Britaniji, a i u mnogim drugim državama.

 

 

Priprema IELTS

Priprema IELTS  International English Language Testing SystemInternational English Language Testing System je ispit kojim se određuje nivo znanja engleskog jezika ljudi kojima engleski nije maternji jezik. Prihvaćen je u više od 8000 škola, univerziteta, organizacija, imigracionih službi i vladinih organizacija.

 

 

Priprema TOFL

Priprema TOFL  Test of English as a Foreign LanguageTest of English as a Foreign Language je ispit kojim se određuje nivo znanja engleskog jezika ljudi kojima engleski nije maternji jezik. Neophodan je za upis na većinu američkih koledža, konkurisanje za veliki broj stipendija, a široko je prihvaćen i u Evropi.