Kursevi za srednjoškolce

Godišnji kursevi

 

Jezici: engleski

Dinamika nastave: dva puta nedeljno (60 minuta). 

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 68

 

 

Pripreme za Cambridge ispite

Jezici: engleski

Dinamika nastave: dva puta nedeljno po 60 minuta.

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 68

Kurs je namenjen onima koji se spremaju za jedan od Cambridge ispita (FCE, CAE, CPE, IELTS). 
Grupe su od 4 do 6 polaznika

 

 

 

Vrsta kursa

Broj časova

Trajanje

Cena

Mesečno

Teen kurs - srednjoškolci

68 60min 55.800 6.200
(9 rate)

Priprema FCE, CAE

68 60min 64.800

7.200
(9 rata)

Kursevi tinejdžere-individualni časovi

Individualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Individualni čas

45min 1.200

Individualni čas 

60min 1.500

Priprema IELTS, FCE, CAE

60 min 1.800

Priprema CPE

60 min 2.400