Kursevi za decu

 

Kursevi za decu na dve lokacije

Novi Beograd, Mileve Marić Ajnštajn 32
Surčin, Vojvođanska 193

 

U okviru nastave stranih jezika u centru za učenje jezika Eurolingua održavaju se kursevi  jezika za decu.
 

Godišnji kursevi

 

Jezici: engleski i nemački

Dinamika nastave: dva puta nedeljno jedan školski čas (od 45 minuta). 

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 68

 

                                                             Kursevi su podeljeni po nivoima:

Predškolski uzrast

Kursevi za decu koja su u nižim razredima, od prvog do četvrtog. Ovde se pored audio i vizuelnog materijala deca uvode postepeno u pisanje, čitanje, i osposobljavaju se za samostalnu komunikaciju.

Kursevi za decu starijih razreda, od petog do osmog. Razvijaju se sve četiri veštine jezika:  razumevanje, govor, čitanje i pisanje. Deca se ohrabruju da koriste jezik u svim situacija, i insistira se na kominikaciji.

 

 

 

 

 

Kurs koji prati školsko gradivo

Kursevi za decuJezici: engleski i nemački

Dinamika nastave: jedanput nedeljno jedan školski čas (od 45 minuta). 

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 34

 

Ovaj kurs predviđen je za đake istog razreda. Osmišljen je da prati školsko gradivo kako bi deci olakšali rad u školi. Zajedno sa nama deca rade domaće zadatke i objašnjavaju im se nejasne oblasti koje su propustili ili im nisu bile dovoljno jasne u školi. Zajedno se pripremamo za sve kontrolne zadatke i redovna ispitivanja u školi. Na ovaj način pomažemo ne samo deci, već i roditeljima koji mogu biti sigurni da će njihovo dete dobiti adekvatna objašnjenja i na taj način postići bolje rezultate. Uz rad sa nama neće biti potrebe da deca provode mnogo vremena učeći kod kuće, postaće sigurniji u svoje znanje a samim tim napredak je zagarantovan. Roditelji će primetiti značajan pomak i napredovanje njihovog deteta. Ponekad je dovoljno samo mali podsticaj da dete razume jezik, a samim tim ga i zavoli.

 

 

Beyond English - Više od engleskog

Jezici: engleski

Dinamika nastave: dva puta nedeljno jedan školski čas (od 45 minuta). 

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 68

Više o ovom kursu pročitati na Beyond English

Dečiji kursevi-grupa

 

 

Vrsta kursa

Broj časova

Trajanje

Cena

Mesečno

Dečiji - (osnovna škola)

68

45min

46.800

5.200
(9 rata)

Beyond English -
(deca 5-14 godina)

68 60 min 55.800 6.200
(9 rata)

Kurs koji prati školsko gradivo - osnovna škola

34

45min

27.000

3.000 
(9 rata)

 

 

Dečiji kursevi-individualni časovi

ndividualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Individualni čas

45min 1.200

Individualni čas 

60min 1.500