Najčešća pitanja

 •  Na koje načine je moguće prijaviti se na kurs?

Na kurseve se možete prijaviti tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili putem mail-a, ostavljajući nam svoje podatke. Uplatom prve rate pre početka kursa, obezbeđujete svoje mesto u grupi. Takođe, moguće je prijaviti se popunjavanjem online prijave na našem sajtu ili putem naše Facebook stranice.
 

 • Koji su termini održavanja nastave?

Termnine održavanja kursa utvrđujemo po završetku prijavljivanja, jer se trudimo da uzmemo u obzir termine koje nam polaznici ostavljaju kao poželjnije. Nastavu organizujemo kako u pre podnevnim tako i u po podnevnim terminima, kao i subotom.
 

 • Da li je i gde priznat sertifikat škole?

Kursevi u našem centru organizovani su u skladu sa Zajedničkim okvirima saveta Evrope Common European Framework.
Po završetku kursa, polaznici polažu završni ispit i ukoliko nisu propustili više od 20% nastave, dobijaju sertifikat o završenom nivou određenog jezika. Ovaj sertifikat možete iskoristiti kao validan dokument ukoliko aplicirate za određeni posao i slično. Međutim, kada je inostranstvo u pitanju, u našoj zemlji još uvek nisu pravno regulisana priznavanja diploma koje dobijate u centrima za dodatno obrazovanje.
 

 • Da li je moguće plaćanje kursa na rate?

Celokupan iznos možete uplatiti na samom početku kursa. Takođe, možete platiti kurs na više mesečnih rata (onoliko rata koliko meseci traje kurs). Plaćanje se vrši unapred, u prostorijama škole ili uplatom na žiro račun.
 

 • Ko su profesori koji predaju u vašoj školi?

Profesori koji rade u Centru Eurolingua su diplomirani filolozi, koji su se obrazovali na beogradskom univerzitetu, a usavršavali u inostranstvu.
 

 • Da li je moguće priključiti se grupi po završetku upisnog roka?

Da, ukoliko ste propustili upisni rok, možete se uključiti na kurs tokom celog semestra,ako u odgovarajućoj grupi postoji slobodno mesto.
 

 • Kako se utvrđuje nivo znanja nekog jezika?

Prilikom prijavljivanja na neki od naših kurseva, zakazujemo Vam termin testiranja, kako bismo utvrdili koji je Vaš nivo znanja jezika. Može biti pismeno ili usmeno. Sva testiranja su besplatna. Na osnovu rezultata testa i konsultacija sa polaznikom, određuje se grupa koja je za polaznika najadekvatnija.
 

 • Koliko traje jedan standardni kurs?

Jedan standardni kurs traje dva semestra, a jedan semestar broji 32 dvočasa, organizovanih dva puta nedeljno tokom 16 nedelja.
 

 • Da li je nastavni materijal uključen u cenu?

Da, u cenu je uracunat nastavni materijal koji se koristi tokom kursa.
 

 • Koliko polaznika ima u jednog grupi?

Grupe broje od 4-7 polaznika.
 

 • Šta su poluindividualni časovi?

Za razliku od individualnih časova, gde radite sami sa profesorom, poluindividualna nastava je organizovana tako da sa još jednim polaznikom koji je na Vašem nivou znanja, pohađate kurs.
 

 • Da li je moguće promeniti grupu tokom kursa?

Naravno, ukoliko se tokom kursa pokaže da bi Vam više odgovarala grupa drugog nivoa znanja, možete se prebaciti ako u toj grupi postoji slobodno mesto.
 

 • Da li organizujete kurseve za decu?

Deo naše ponude su i kursevi za decu, namenjeni predškolskom i nižem i višem školskom uzrastu. Deca tokom kursa uče različite jezičke veštine-čitanje, pisanje, razumevanje, komunikaciju. Nastava počinje u septembru i traje do juna, organizovana dva puta nedeljno po 45 minuta. Pored samog nastavnog materijala tokom časova koristi se i dodatni material kako bi časovi deci bili zanimljiviji.
 

 • Da li postoji mogućnost organizovanja ubrzanog kursa?

Da. Ovakvi kursevi najčešće se organizuju tokom leta. Traju mesec dana i obuhvataju program jednog standardnog kursa. U vanrednim upisnim rokovima organizujemo i dodatne popuste za ovakve kurseve.
 

 • Da li je moguće menjanje termina časova tokom kursa?

Ne. Termini koji su na početku kursa utvrđeni za grupnu nastavu ne mogu se menjati. Polaznici koji menjaju smene mogu izabrati neki večernji termin ili nastavu vikendom.
 

 • Šta su Cambridge ispiti?

Cambridge ispiti iz engleskog jezika, najpoznatiji su i najpriznatiji ispiti engleskog jezika na svetu. Obuhvataju različite vrste diploma, sertifikata, za različite nivoe. Ove ispite priznaju brojne kompanije, univerziteti, koledži i institucije širom sveta. U našem centru, možete se pripremati za FCE,CAE,CPE,IELTS,TOEFL.
 

 • Da li organizujete pripremu za TOEFL i IELTS ispite?

Da, kako u individualnoj, tako i u grupnoj formi nastave.
 

 • Da li je moguće nadoknaditi propušten čas tokom kursa?

Ne. U slučaju izostanka pojedinih polaznika sa časova u grupnoj nastavi, nadoknada se ne vrši. Ukoliko polaznik propusti neki od časova tokom kursa, smatra se da je njima prisustvovao. Propuštene oblasti polaznici mogu nadoknaditi dodatnim časovima, koji se organizuju nezavisno od kursa.