Više od Engleskog

     

Kome je namenjen ovaj kurs?

Sa ovakvim radom deca mogu krenuti već kada napune 5 godina, a svakako da je primeren i deci predškolskog i školskog uzrasta. Ukoliko ste zainteresovani da vaše dete uči na način koji mu omogućava da kroz iskustvene aktivnosti počne da razume engleski jezik i da ga aktivno primenjuje, ovo je pravi kurs za vas
 

Način rada na ovom kursu

Rad je koncipiran na takav način da časovi obuhvataju različite aktivnosti koje deci pružaju iskustvo boravljenja u sredini u kojoj se engleski jezik govori i uči. Cilj nam je da se engleski jezik usvaja na način na koji usvajamo i maternji – kroz različite sadržaje koji obuhvataju priče, video i audio materijale, kao i obaveznu konverzaciju i igre koje podstiču kreativnost na engleskom jeziku. Kroz povremene naučne oglede, umetničke i druge projekte i slične aktivnosti mi širimo priču i van samog jezika, te deca uče o sebi i drugima, o životu i svetu koji nas okružuje. Učenje jezika na taj način postaje sastavni deo odrastanja i razmišljanja. Mi deci obezbeđujemo materijale sa kojima radimo, a redovnim časovima na kojima obnavljamo gradivo aktivno pratimo njihov napredak.

       
 

Prednost ovog kursa

Dugogodišnje iskustvo pokazalo nam je da ovakvim sistemom rada deca vremenom pokazuju odlične rezultate kada je u pitanju izražavanje na engleskom jeziku i da stiču jedno značajno samopouzdanje kada se njime koriste, što je od neizmernog značaja za učenje jezika. Po prirodi radoznali i u procesu učenja, deca se podstiču da prave asocijacije i da povezuju sopstveno iskustvo sa engleskim jezikom, čime postižemo dublje učvršćivanje onoga što nauče. Gramatika, vokabular i različite jezičke konstrukcije, kao i sposobnost čitanja i slušanja nisu više odvojeni, zasebni elementi, već celina koja se vremenom usvaja tako da postaje suštinsko poznavanje jezika.
 

Zašto izabrati ovaj kurs?

Ovaj kurs će vašem detetu ponuditi mogućnost da engleski jezik shvati, prihvati i usvoji kao alat koji mu omogućava da na jedan novi način izrazi sebe i svoja razmišljanja i znanja o najrazličitijim temama. Nudi priliku da se steknu znanje i vera u sebe koji će ostati i kasnije, kada im engleski jezik zatreba i tokom studiranja, u radu i raznim drugim životnim oblastima.
 
 
Dužina kursa: 9 meseci
Broj časova: 60 minuta
Dinamika održavanja nastave: jednom nedeljno
Ukupan broj časova: 68